Det gör det möjligt att knyta data från kylaggregatet till utförda order och ha en nära uppföljning av kyl- och frystransporterna.

LinkItAll tillhandahåller bland annat temperaturdata, position och tider för bilarna, vilka rutter som har körts, vilken setpunkt föraren har angett och hur länge dörrarna på bilen har varit öppna. Systemet är webbaserat och ger också information om driften hos kylanläggningen, samt var det finns verkstad som kan bistå med hjälp. Det finns även larm för temperaturavvikelser och driftstopp i anläggningen.

Säkerhet och dokumentation

Systemet skapar trygghet och säkerhet eftersom man alltid håller rätt temperatur under transport och kan dokumentera temperaturen under hela transporten.

Kraven på rätt temperatur blir ständigt allt strängare och det ställer allt högre krav på att man kan dokumentera temperaturen under hela körningen. LinkItAll© är ett flotthanteringssystem som Locus har utvecklat för Carrier Transicold. Det ger företagets kunder hög säkerhet och kontroll på temperaturen.

Övervakning av kyltransport

Temperaturen läses av direkt från kylanläggningen och tillhandahåller heltäckande data om kylanläggningen, dataloggar och den faktiska temperaturen.

Temperaturdata skickas löpande till LinkItAll©-servern via mobilnätet. Logistikerna kan kontinuerligt följa den faktiska temperaturen, se vilken setpunkt som har angetts och bilarnas position på kartan. Förarna har sin egen app som visar temperaturen och där man kan reglera setpunkten.

Vid avvikelser och om temperaturen faller utanför angivet intervall (setpunkt och tröskel) utlöses ett larm i LinkItAll©. Larmet kan skickas till mottagaren via sms och/eller e-post.

Statusdata som LinkItAll© tillhandahåller:

 • Nummer på bil och släp
 • Nummer på kylanläggning
 • Modell på kylanläggning
 • Datum och tid
 • GPS-position
 • Hastighet och färdriktning
 • Aktuell temperatur
 • Om kylanläggningen är på eller ej
 • Eventuell setpunkt och tröskel
 • Märkning för el- eller dieseldrift
 • Status (start/stopp, kontinuerlig drift)
 • Defrost
 • Batterispänning
 • Antal driftstimmar totalt
 • Antal timmar på stand by totalt
 • Antal timmar i inkopplat läge totalt

 … och mycket annat

LinkItAll© är så mycket mer än bara övervakning och dokumentation av kyltransporter. Med hjälp av GPS-positioneringen kan man använda systemet för flotthantering och utnyttja sina bilar bättre. LinkItAll© ger dig olika möjligheter beroende på val av utrustning och tillbehör:

 • GPS-positionering
 • Övervakning av dörrkontakter
 • Geofencing
 • Stöldsäkring
 • Övervakning av drivmedelsförbrukning