Locus Care är ett kart- och uppdragshanteringssystem för jourmottagningscentralen och responscenter för välfärdsteknik. Locus Care har integrerat beslutsstöd för registrering, hantering och prioritering av alla inkommande förfrågningar.

Några funktioner i Locus Care:

  • Mottagning av larm och telefoner med positionering på karta
  • Händelseregistrering med beslutsstöd för mottagning, registrering och uppföljning
  • Medicinskt beslutsstödsverktyg
  • Överskådligt och heltäckande användargränssnitt som främjar goda arbetsprocesser
  • Integration med journalsystem, patientöversikt och andra tekniska system 
  • Logistikmodul
  • Mottagning av alla typer och larm för välfärdsteknik
  • Uppdragsinformation för utförande tjänster på LocusMobile

LocusCare logo