Vår plattform är skräddarsydd för logistikbranschen. Vi utvecklar och tillhandahåller TMS-lösningar med tillhörande EDI, optimering och mobilitet. Vi erbjuder även smarta lösningar för insamling av fordonsdata.

  • TransFleet TMS för effektiv transporthantering
  • Log:Nett för effektiv EDI
  • F-Link för flexibel mobilitet

Våra system bevisar att logistikkedjan kan effektiviseras avsevärt. Detta gäller särskilt kedjans sista led; transport och distribution.