• Locus Solutions har lång erfarenhet av utveckling, leverans och underhåll av kontrollrumslösningar och mobila enheter för räddningstjänsten
  • LocusMobile för uppdragshantering på fältet
  • LocusEmergency kontrollrumslösningar för SOS Alarm 112
  • LocusCare för jourmottagning och responscenter för välfärdsteknik